2019          Powered by:  Consult Centre AB  & Halkbanor i Sverige AB

Om oss

Våra anläggning

Våra olika byggnader

Vår anläggning består av en trafikövningsplats och byggnad med bland annat utbildningssalar.

Vår trafikövningsplats

Här ges du möjligheten att på ett säkert sätt manövrera bilen i annars riskfyllda situationer.

Våra utbildningslokaler

Här bidrar vi med bra miljöer att reflektera och föra diskussioner om risker i trafiken.

Våra fordon

Vår vagnpark består av moderna, säkra automatväxlade bilar, utrustade med både ABS-bromsar och antisladdsystem.

För att simulera olika underlag sitter en Skidcar monterad på samtliga av våra bilar. Den har som syfte att kunna minska markkontakten för respektive däck. På så sätt kan föraren enkelt erfara hur bilen beter sig i kritiska situationer beroende på var däcken greppar eller inte. En Skidcar gör dessutom att bilen beter sig mer realistiskt än en traditionell halkkörningsyta.

Vår metodik

Vårt fokus i utbildningen

Våra kurser fokuserar främst på att lyfta fram människans goda egenskaper i rollen som förare. En välutbildad förare ökar sin egen säkerhet och säkerheten för trafikanterna i sin omgivning. 

För att alla som utbildar sig hos oss ska få ut så mycket som möjligt av sin utbildning jobbar vi med upplevelsebaserad inlärning. Till skillnad från traditionell katederundervisning innebär det att du genom konkreta upplevelser kommer ha med med dig livsavgörande kunskaper när du kör i trafiken.

Vanlig frågor

Vanliga frågor

Måste man ha körkortstillstånd för att få genomföra riskutbildning del 1 samt riskutbildning del 2?

Svar: Nej, du behöver inget körkortstillstånd.

Måste man genomgå riskutbildning del 1 före riskutbildning del 2?

Svar: Nej, du kan genomgå utbildningarna i vilket ordning du vill.

Hur länge är riskutbildning del 1 samt del 2 gilltiga?

Svar: De är giltiga i 5 år från den dag du blir godkänd på utbildningen.